MeLLANGE Logo Leonardo logo
Documents i materials

Documents i materials

Necessitats dels usuaris

Els informes dels projectes SPICE i LETRAC, subvencionats per la UE, i els informes de la indústria recollits per LISA recomanen incloure eines de tecnologia lingüística i de gestió lingüística com habilitats bàsiques amb la finalitat d'adaptar els plans d'estudi dels futurs traductors al procés de globalització. Per això, un dels objectius del projecte MeLLANGE és millorar les habilitats i competències dels traductors en formació i dels traductors professionals facilitant l'accés a una formació continuada a través d'una plataforma d'aprenentatge a distància. Amb aquest objectiu en ment, l'equip de Mellange va realitzar una consulta en suport paper durant els mesos d'abril i maig de 2005 i una altra via web durant els mesos de desembre i gener de 2006, sobre tècniques de recerca en Internet, corpora i preferències sobre aprenentatge a distància. Aquest qüestionari va ser respost per més de 1.000 persones. Per a veure'n els resultats, feu clic aquí.

Corpus d'aprenents de traducció (CAT)

Un dels objectius de MeLLANGE és crear un corpus paral·lel multilingüe anotat a partir de traduccions realitzades per traductors en formació i traductors professionals. Aquest Corpus d'Aprenents de Traducció (CAT) està sent anotat amb etiquetes lingüístiques (forma gramatical, informació sobre lema) així com amb etiquetes sobre errors ( mitjançant la tipologia d'errors dissenyada pel consorci). L'objectiu de la tipologia d'errors no és el de fer cap tipus d'avaluació de qualitat, sinó el d'identificar i classificar tipus d'errors, atès que el corpus ha de contribuir al procés formatiu i no ha de tenir cap paper valoratiu. Els arxius contenen informacions addicionals: les propietats clau del text de partida i metadades sobre el traductor. Aquesta informació, tot i no ser específica de la tipologia d'errors, pot estar relacionada amb els diferents tipus d'errors.

L'equip de membres ha seleccionat quatre tipus de text: jurídic, tècnic, administratiu i periodístic- i ha publicat paquets de traduccions fins a un màxim de 10 llengües - ca, de, el, en, és, fi, fr, it, nl, i pt - la majoria dels quals contenen un resum sobre la traducció, el text origen i un text de referència amb informació addicional.

S'ha dissenyat un mecanisme per a recollir les traduccions (localitzat en les diferents llengües implicades en el projecte) per a poder capturar metadades sobre la traducció i el seu autor associats amb el text traduït.

Hem obtingut una resposta entusiasta a la nostra iniciativa i fins a ara hem recol·lectat 283 traduccions a les diferents llengües maternes dels traductors en formació: 139 a l'italià, 74 al francès, 34 al català, 16 a l'anglès, 7 a l'alemany, 2 al romanès i 1 al eslovac. Esperem comptar amb un major nombre de contribucions durant el curs acadèmic 2006-2007.

El primer exercici d'anotació multilingüe de MeLLANGE s'ha realitzat sobre 27 traduccions dels següents parells de llengües: de-ca, de-es, en-it, fr-en, en-fr, i en-de. Aquest exercici ha permès als membres intercanviar informació, compartir l'experiència del procés d'anotació i acabar d'ajustar la plantilla d'errors. Fins al mes d'abril de 2007 volem acabar l'anotació d'un total de 360 traduccions a les llengües del projecte: ca, de, en, és, fr i it. Per a la mateixa data disposarem d'un mecanisme de recerca complex i flexible que permetrà als formadors i als traductors en formació analitzar errors de traducció, així com investigar solucions o eleccions de traducció que fins al moment han estat poc estudiades en els col·lectius de l'àmbit de la investigació. A més, les dades extretes del CAT podran ser utilitzades per a crear materials didàctics de base empírica, és a dir, materials desenvolupats a partir de textos reals creats per estudiants, que reflecteixen millor els problemes amb els quals s'enfronten els formadors.

Cursos en línia

Els materials d'aprenentatge a distància s'estan implementant en Moodle, una plataforma de codi obert, que ha estat escollida per les seves possibilitats didàctiques i per les funcionalitats que ofereix. També s'han creat materials d'aprenentatge a distància, que compleixen el standard LOM,; aquests materials ja han estat provats durant el mes de maig de 2006 a Viena. Els membres han estat treballant per a dissenyar una metodologia general per a la creació de continguts per a l'aprenentatge a distància de la traducció i les tecnologias de la traducció. Al mateix temps s'han dissenyat esbossos de cursos per a una sèrie d'àmbits que fins al moment són els següents:
  • traducció especialitzada
  • ús de corpus en la traducció
  • memòries de traducció
  • traducció automàtica
  • localització
  • llenguatges de marcat
  • gestió de projectes
  • gestió d'informació
  • terminologia

Els membres s'han proposat crear cursos interactius, amigables, que exploten completament les possibilitats que ofereix la plataforma amb continguts apropiats a les necessitats de l'usuari. Les mostres estaran disponibles en aquesta pàgina a partir de setembre de 2006.

Els cursos desenvolupats fins a aquesta moment han estat provats en el marc d'un workshop de difusió celebrat el maig de 2006 a Viena, durant el qual la metodologia desenvolupada en el marc de MeLLANGE va ser presentada davant participants de diferents ciutats de l'est d'Europa. Els assistents a aquest workshop continuaran donant feedback en la mesura que provaran els continguts desenvolupats per MeLLANGE en les seves respectives universitats. Els continguts d'aprenentatge a distància seran revisats regularment d'acord amb el feedbak rebut, amb la finalitat d'idear millors estratègies per a la creació de continguts d'aprenentatge a distància.

Plataforma col·laborativa

La plataforma col·laborativa que usa actualment MeLLANGE és Plone, un sistema de codi obert per a la gestió de materials . Administrada per la Universiat Pompeu Fabra de Barcelona Plone para MeLLANGE s'usa com plataforma de treball en xarxa per al desenvolupament intern del projecte, però també com portal per a la recopilació de traduccions o d'altra informació procedent de contribuidors externs.

MeLLANGE©
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 France License.